Objekti i urbanistička rešenja

EnterijeriEnterijeri

Objekti XXog veka

Dečije odmaralište, Krvavica

Odmaralište, Baške Vode

Vojna bolnica, Skoplje

Dom vojske, Obrenovac

Poslovna zgrada "Napred", Novi Beograd

Zavod za tuberkolozu, Beograd

Salon nameštaja "Upin", Novi Beograd

Kreditna banka zagreb, Novi Beograd

Mornarički školski centar "Lora", Split

Stambena zgrada, Zagreb

Dom vojske, Banja Luka

Fabrika "21. Oktobar", Kragujevac

Vojnomedicinska akademija, Beograd

Zgrada opštine, Banja Luka

Stambena zgrada, Beograd

Dom vojske, Niš

Banka u Adis Abebi, Etiopija

Banka u Hararu, Etiopija

Banka u Džimi, Etiopija

Podzemni hangar

Fabrika automobila "Crvena Zastava", Kragujevac

"21. Maj", Beograd

Administrativno-poslovna zgrada, Beograd

Podzemna radionica

Vojna bolnica, Skoplje - fizioterapeutski bazeni

Pumpna stanica, Beograd