Centralni objekat turističkog kompleksa – Manžerok

Projekat: Centralni objekat turističkog kompleksa (informaciono –turistički prostori, restorani, konferencijska sala, sportsko rekreativni prostori, trgovačko komercijalni sadržaji)

Lokacija: Altaj, Манжерок

Godina projektovanja:  2016./2017.

Faza projekta: Idejno rešenje, idejni projekat – projekat za dobijanje građevinske dozvole

Površina objekta:  11 725m2

Površina teritorije: 1.7ha