Autosalon, Moskva

Projekat: Višefunkcionalan objekat ( autosalon i trgovačko-komercijalni sadržaji )

Lokacija: Moskva, rejon Kuncevo , 59km MKAD

Godina projektovanja: 2015./2016.

Faza projekta: Idejno rešenje, idejni projekat

Površina objekta: 39 000m2

Površina teritorije: 0.9ha