O Centroprojektu

Rešenjem Vlade FNRJ, 10.februara 1950. godine osnovan je Centralni projektni zavod CUVI (Centralna uprava vojne industrije),a zatim CUVI u periodu 1950-1951.godine formira Projektni zavod "Centroprojekt"sa sedištem u Beogradu.Ubrzani profesionalni uspon "Centroprojekt-a"rezultira jednom od najvećih i najznačajnijih projektantskih kompanija u Jugoslaviji i kasnije u Srbiji.Sem u Beogradu, "Centroprojekt" otvara biro u Zagrebu i Etiopiji.

Poslednja vlasnička i organizaciona promena desila se 2009.godine,kada je kompanija privatizovana.Kompanija i danas posluje kao AD"Centroprojekt -Arhitektura,instalacije i konstrukcije".

Stručni kadar biroa je oduvek bio visoko osposobljen,što obezbeđuje visok profesionalni nivo u realizaciji najkompleksnijih poslova planiranja i projektovanja.Firma je uspešnim poslovanjem i visokim kvalitetom projekta stekla veliki ugled u zemlji i inostranstvu.

Znanje projektanta došlo je do izražaja na velikom broju realizovanih projekata.Spomenućemo pojedine projekte: Fabrike: "Crvena zastava" Kragujevac,"21.maj" Beograd,"Sloboda" Čačak ,"Famos" Sarajevo,"Prva petoletka" Trstenik,"Rudi Čajevac" Banja Luka,"Prva Iskra" Barič,"Krušik" Valjevo,"Pobeda" Goražde itd.Bolnice:Vojna bolnica u Skoplju,Vojna bolnica u Sarajevu,Bolnica u Ljubljani,Gradska bolnica u Zemunu, Rekonstrukcija VMA u Beogradu,Hiruška klinika u Valjevu,Nuklerano medicinski pogon u Kladovu, Gastroinstitut u Beogradu,Stomatološki fakultet sa klinikama u Beogradu,Medicinski centar u Foči, MC sa stacionarima u Skoplju,Domovi zdravlja u Kolašinu,Kovinu,Ulcinju,Sanatorijum na Avali itd. Projektovani su i izvedeni stambeni kompleksi,poslovni objekti,banke u Beogradu i Kikindi,robne kuće u Zemunu i Vrbasu, hoteli u Mladenovcu, Ulcinju i Pljevljima, kvantaška pijaca i veletržnica na Novom Beogradu,rekreacioni centri,odmarališta,velike kuhinje i restorani,saobraćajnice i dugački tuneli ,strelišta,skloništa,skladišta, poligoni, namenska industrija...U Gani je projektovana vojno pomorska luka Sekondi,u Indoneziji poligon za lansiranje torpeda,u Etipoiji “Carska palata“,hoteli,banke, fabrika duvana,stambeni kompleksi,poslovni objekti.U Angoli su projektovani“Rezidencijalni kompleks“ predsednika Republike,institut i biznis centar,a u Kuvajtu vojni centri i auto baza. Zemlje u kojima su realizovani značajni projekti su i Kina, Alžir,Libija, Liban,Irak, Saudijska Arabija...

U Rusiji,decenijama imamo predstavništvo u Moskvi.Neki od realizovanih projektata u Rusiji su MID Konzulat i MIF u Moskvi,Centralna banka i Kulturni centar u Moskvi,hotel “Moskva“,hotel “InterContinental“,Poslovni objekat VTB-arena park-korpus 8,Sinagoga,Stambeni kompleks Raskazovo, Inovacioni tehnoloski centar “Skolkovo“,rekonstrukcija Tržnog centra“Dečji mir“...U Sočiju su realizovani projekti odmarališni kompleks “Avangard”, Sanatorijum “RUS“ i Aparthotel.U Ekaterinburgu je izgrađeno više stambenih kompleksa.U Rusiji smo projektovali i izveli enterijere poslovnih i privatnih objekata. AD “Centroprojekt-AIK” od 2010.godine u Rusiji je član asocijacije „Savez arhitekata i inženjera“ (Член Ассоциации „ГАРХИ-Гильдия архитекторов и инженеров“).

Vesti

Nema vesti

Nema vesti