Adaptacija hotelskih paviljona, Manžerok

Projekat: Rekonstrukcija hotelskih paviljona i redizajn fasade

Lokacija: Altaj, Manžerok

Godina projektovanja: 2016.

Faza projekta: Idejno rešenje, idejni projekat – projekat za dobijanje građevinske dozvole

Površina objekta: 2 700m2

Površina teritorije: 1.4ha