Bahrein

Projekat: Hotelski i wellness centar AL Arin
Lokacija: Bahrein
Godina projektovanja: 2008.
Faza projekta: Idejno arhitektonsko rešenje i projekat
Povrsina: 182.000m²