Avangard sanatorijum – Soči

Projekat: Rekonstrukcija pet odmarališno rekretaivnih objekata u sastavu kompleksa Sanatorijum «Русь»(ФГУ «Объединенный санаторий «Сочи»)

Lokacija: Krasnodarskaja oblast, Soči

Godina projektovanja: 2012.

Faza projekta: Izvođački projekat

Zbirna površina objekata: 12 000m2

Površina teritorije: 3.4ha