Hotel skijaškog centra, Manžerok

Projekat: Hotel sa medicinskim spa centrom

Lokacija: Altaj, Manžerok

Godina projektovanja:  2016.

Faza projekta: Idejno rešenje, idejni projekat – projekat za dobijanje građevinske dozvole

Povrsina objekta: 4 500 m2

Povrsina teritorije: 0.7ha